Nederlands   Deutsch   English   Français   

TWEEDE OPROEP TOT SAMENWERKINGSPROJECTEN IN DE ZORGSECTOR


Technology in Healthcare Education (THE!), een Euregio Maas-Rijn-project  waarin zorg, techniek en business sterk verweven zijn in een Euregionale samenwerking.

Lever uw case aan en krijg de kans om innovatieve realisaties te creëren in samenwerking met studenten, onderzoekers en docenten.


In de Euregio zijn heel wat bedrijven actief in het ontwikkelen, installeren en onderhouden van producten of processen die in de zorg worden toegepast. Daarnaast zijn er ook veel knelpuntvacatures.THE is een multidisciplinaire samenwerking  tussen  onderwijs, bedrijven en zorginstellingen, waarbij studenten worden opgeleid voor de zorg van de toekomst. Binnen het project THE doen we daarom een oproep naar projecten waarin studenten, docenten en onderzoekers kunnen werken aan reële noden uit de zorg en hiervoor samen met de bedrijfswereld innovatieve oplossingen bieden.

Als bedrijf krijgt u de kans om een technologische innovatie te ontwikkelen vanuit een multidisciplinair kader (zorg, technologie, management, design). Heeft u als bedrijf een zorgvraag waarbij technologische knowhow vereist is of wil u uw productengamma uitbreiden,  dan kan u bij ons terecht. De partners betrokken in dit Euregionale project hebben de nodige ervaring in zorgtechnologie en opleiding. Zij staan klaar om samen met u nieuwe oplossingen uit te werken voor gekende en nieuwe problemen in de zorg.

Criteria die wij hanteren om voor uw probleem een oplossing te bieden
  • Multidisciplinair:  Studenten teams uit verschillende disciplines zullen Euregionaal samenwerken om innovatieve, globale oplossingen te realiseren.  Hierbij komen verschillende expertises (zorg, welzijn, technologie, management, design) aan bod.
  • Technologisch:  Technologische, innovatieve realisaties met als doel het beantwoorden aan en  oplossen van noden uit de zorg.
  • Innovatief: De voorgestelde oplossing is uniek.  Ze  is nieuw in vorm en toepassing en heeft een meerwaarde t.o.v. andere soortgelijke oplossingen.
  • User centered design: Innovatieve oplossingen worden ontwikkeld in samenspraak met de verschillende eindgebruikers.
  • Grensoverschrijdend: Betrokken  partners, hogeschool studenten en leerlingen uit het secundair onderwijs werken Euregionaal samen. Dit betekent niet enkel een meerwaarde voor de betrokken scholen en hogescholen, opleiders en docenten, maar biedt betrokken bedrijven en zorginstellingen grensoverschrijdende expertise en de mogelijkheid om grensoverschrijdend samen te werken en zich te profileren.

Een project indienen?
Mis deze unieke kans niet en dien uw case in voor 9 maart 2018!
Klik hier om​ een project in te dienen

Voor Nederland: www.zuyd.nl/antwoordformulier-the

Partners in dit programma: