Nederlands   Deutsch   English   Français   

ABOUT THE!

Lead Partner

UCLL

Hogeschool UCLL biedt 18 professionele bacheloropleidingen en 13 bachelor-na-bachelor opleidingen aan op 9 campussen in Limburg en Vlaams-Brabant. Met meer dan 14.000 studenten en 1.500 medewerkers is UC Leuven-Limburg één van de grootste instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen. UCLL is actief in de interessegebieden lerarenopleiding, management, technologie, gezondheid en welzijn en combineert haar onderwijsopdracht met praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. De hogeschool zet maximaal in op persoonlijke begeleiding van haar studenten. Haar brede onderwijsnetwerk garandeert een plek voor ieders talent en haar diploma’s staan sterk op de arbeidsmarkt.

Moving Minds, mensen en ideeën in beweging brengen. Dat is de basisattitude van alle studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers aan hogeschool UCLL. UCLL, voluit University Colleges Leuven-Limburg, wil solide opleidingen aanbieden, georiënteerd op kwaliteit en met de blik naar buiten gericht, op de Euregio en verder. UC Leuven-Limburg is lid van de Associatie KU Leuven.


Project Partners

LUCA

Binnen de opleidingen en onderzoeksgroepen  van Luca campus C-Mine zijn de volgende voor dit project relevante competenties aanwezig:

- Interaction design: hoe ontwerp je de interactie van mens tot mens via een machine, zoals een smartphone, computer, sensors,...
- Usability: het domein van gebruiksvriendelijk ontwerpen
- Participatief design: het betrekken van alle participanten in het ontwikkel- of ontwerpproces.  
- One-on-one design: niet-generaliserend ontwerpen, wel voor 1 persoon door 1 persoon. Is geschikt in 'gevoelige' contexten, zoals in de zorg.
- Playful interfaces: hoe maak je een functionele interface (datgene wat tussen mens en machine staat) niet alleen functioneel (bruikbaar) en - esthetisch (mooi), maar ook aangenaam in het gebruik
- Rapid manufacturing (3D printing, lasercutting,...): een vorm van computergestuurd 'maken'. Je kan hierdoor ontwerpen op een manier die handmatig niet of moeilijk kan.

De onderzoeksgroep Social Spaces heeft verschillende lopende onderzoeksprojecten rond zorg (Design op Maat, Dementielab, …). Het design onderzoek binnen deze projecten focust op participatief ontwerpen samen met een specifieke doelgroep voor heel specifieke noden.  Binnen dit onderzoek worden o.a. toolkits ontworpen die dit ontwerpproces ondersteunen.

Cecotepe


CECOTEPE is al meer dan 40 jaar actief op het vlak van technische en beroepsopleiding. Elk jaar worden zo’n 4000 personen opgeleid waaronder +/- 500 docenten en +/- 500 professionele zorgverleners.

Op basis van een analyse van de opleidingsnoden zorgt CECOTEPE voor het ontwerpen, plannen en uitvoeren van opleidingsprogramma’s bestemd voor bedrijven, openbare diensten, de nonprofitsector, … (en met name talrijke ziekenhuizen).

Als onderzoekscentrum verbonden aan de Haute Ecole van de Provincie Luik is CECOTEPE de ideale interface voor het vormen van netwerken voor de hulpmiddelen van het onderwijs van de Provincie Luik waaronder ook het secundair onderwijs en de hogeschool.
Naast het vast personeel kan CECOTEPE ook beschikken over honderden deskundigen en docenten die snel gemobiliseerd kunnen worden en die al dan niet afkomstig zijn uit het onderwijs.

EQF

De Espace Qualité Formation werd opgericht in juni 2002 door de Provincieraad met als opdracht “het bevorderen, versterken en ontwikkelen van de kwaliteit van opleidingen van het technisch en beroepsonderwijs op secundair niveau tot secundair onderwijs plus 5 jaar, in basisopleiding en bijscholing”. In het huidige algemene activiteitenprogramma wordt deze opdracht uitgewerkt binnen 3 hoofdlijnen:
- het verbeteren van het bestuur van de opleidings- en onderwijsinstellingen;
- het verbeteren van de integratie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij van kwetsbare bevolkingsgroepen;
- het op elkaar afstemmen van het opleidingsaanbod en de noden van de maatschappij en de economie.

Het team zorgt voor de uitbouw van netwerken van hulpmiddelen en bestaande partners voor het analyseren en in stand houden van innoverende acties met als doel een betere werking van het opleidings- en onderwijssysteem. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in begeleidingsprojecten voor onderwijsinstellingen bij kwaliteitsbeheerprocedures of het sensibiliseren van leerlingen uit het secundair onderwijs voor technische en wetenschappelijke beroepen.

De taak van EQF bestaat met name uit het “promoten” en “ontwikkelen” van de kwaliteit van de opleiding en het onderwijs.

Zuyd

Technologie in de zorg is één van de zwaartepunten van Zuyd; het is landelijk erkend is door de toewijzing van het Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie. In EIZT werken onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en instellingen gezamenlijk aan innovaties voor de praktijk.

EIZT werkt intensief samen met Zorgtechniek Limburg, het centrum voor innovatief vakmanschap voor het mbo. De bemensing van projecten met studenten uit de gehele beroepskolom wordt via deze relatie geborgd.

Zorgtechnologie krijgt aandacht in opleidingen van Zuyd. In de zorgopleidingen zijn zorgtechnologische aspecten verweven, in de bachelor Engineering is het keuzeprofiel Zorgtechnolgie vormgegeven en binnen de bachelor Built Environment worden opdrachten uitgevoerd rond (her)ontwerp van wijken waarin (wijk)zorgconecepten worden geïntegreerd. 

Sinds een paar jaar bundelt Zuyd expertise in multidisciplinaire onderzoekseenheden. Zuyd ziet de multidisciplinaire aanpak als een van de oplossingen om de afstand tussen zorg en technologie te verkleinen. Studenten tijdens hun studie met andere disciplines in aanraking brengen en ze gezamenlijk aan de vraag van zorgverleners dan wel zorgvragers of bedrijven te laten werken, verkleint de kloof.


Geassocieerde Partners

Vlaanderen

image-207092-logo_donbosco.png
image-207091-logo_harlindis-relindis.png
image-207090-logo_tio.png
image-207089-logo_hast.png

Wallonië

Nederland