Nederlands   Deutsch   English   Français   

ABOUT THE!


Technology in Healthcare Education ontwikkelt een multidisciplinair grensoverschrijdend keuzetraject binnen de bestaande opleidingen van secundaire- en hogescholen. Studenten werken in de praktijk (living labs) samen met bedrijven, zorgactoren en zorgvragers aan technologische innovaties voor reële zorgproblemen.


Doelstellingen

  • Multidisciplinariteit versterken en bestendigen
  • Technologische zorginnovaties stimuleren
  • Euregionale mobiliteit bevorderen
  • Doorstroom leerlingen secundair naar hoger onderwijs verhogen
  • Studenten opleiden voor euregionale arbeidsmarkt

Studenten van de verschillende departementen van de deelnemende scholen kunnen intekenen op het keuzetraject en werken aan cases uit het werkveld. De specifieke cases die uit een eerder dit jaar gepubliceerde oproep werden geselecteerd, voldoen aan specifieke criteria zoals innovatie, user centered design, multidisciplinaire uitvoerbaarheid en impact. De oproep van het THE! project richtte zich op bedrijven en zorginstellingen in de Euregio.

De ingediende cases werden door een werkgroep, aangevuld met experten beoordeeld. Hierbij werd rekening gehouden met factoren als betaalbaarheid, uitvoerbaarheid, evenwicht tussen de regio’s, eigenheid van de regio’s, overdraagbaarheid en Euregionale meerwaarde.

Doelgroepen

  • Bedrijven en zorginstellingen die een technologische innovatie willen ontwikkelen en implementeren in de zorg.
  • Studenten en leerlingen , docenten en leerkrachten
  • Eindgebruikers van de producten die op basis van participatief design ontwikkeld zijn en dus beantwoorden aan hun behoeften.
  • Zorgverleners die technologische innovaties leren kennen en implementeren.